Polityka prywatności

 

Sklepu internetowego beautyOrient

§1

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników i Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu beautyOrient, dostępnego pod adresem internetowym beautyorient.pl Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów Sklepu jest Aleksandra Kaleta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Aleksandra Kaleta, Górno-Parcele 28a, 26-008 Górno, NIP 657 280 59 66, REGON: 3806842903,
  e-mail : sklep@beautyorient.pl, beautyorient.pl.
 3. Niniejsza Polityka stanowi jeden z odpowiednich i skutecznych środków ochrony przetwarzanych danych osobowych, mających na celu wykazanie, iż czynności przetwarzania danych osobowych są zgodne z RODO.
 4. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO).
 5. Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych oraz wdrożenie odpowiedniego systemu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez ADO przed udostępnieniem danych osobie nieupoważnionej, zabraniem danych przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem danych
  z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, jak również przed nieuprawnioną modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Administrator Danych Osobowych dostosowuje poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych do poziomu ryzyka w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń, w tym szczególnie w odniesieniu do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia oraz do kategorii przetwarzanych przez ADO danych.
 7. Administrator Danych Osobowych mając na uwadze charakter, zakres i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 8. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 9. Użytkownik, Klient Sklepu ma prawo zwrócić się do Administratora Danych Osobowych celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe.
 10. Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym
  w Regulaminie Sklepu internetowego, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.

§2

 1. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach, Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach:
   1. Formularz rejestracji;
   2. Formularz zamówienia;
   3. Danych podanych na Koncie Klienta;
   4. Zapis na Newsletter;
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”;
  3. gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego;
 2. Sklep zbiera i gromadzi informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika, Klienta, przy czym jest to jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.
 3. Dane podane przez Użytkownika, Klienta są przetwarzane w celu:
  1. złożenia Zamówienia w Sklepie,
  2. zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
  3. marketingu bezpośredniego własnych Towarów lub usług,
  4. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, Klienta, w tym zakładania i zarządzania Kontem Użytkownika, Klienta, rozwiązywania problemów technicznych
   i udostępniania odpowiednich funkcji,
  5. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, Klienta;
  6. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników, Klientów;
  7. kontaktowania się z Użytkownikami, Klientami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, Klientów, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  8. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
 4. Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Sklep udostępnia dane Użytkowników, Klientów podmiotom zewnętrznym w granicach określonych przez przepisy prawa, w zakresie niezbędnym do realizacji i obsługi zamówienia Użytkownika, Klienta, w szczególności:
  1. Wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi w celu realizacji dostawy Towaru;
  2. Wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznej za zamówiony Towar;
  3. Wybranemu podmiotowi zajmującemu się obsługą informatyczną administratora danych w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu;
 6. Do danych zawartych w Formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

§3

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
 2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie za pośrednictwem Konta Klienta bądź po kontakcie ze Sprzedawcą.
 3. W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej : sklep@beautyorient.pl
 4. Użytkownik, Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Zgody na przetwarzanie danych osobowych mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda.

§4

Polityka Cookies

 1. Sklep korzysta z plików Cookies.
 2. Pliki Cookies to niewielkie informacje, tzw. ciasteczka wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Użytkownika, Klienta i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Użytkownik, Klient  korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego.
 3. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
 4. Sesyjne inaczej zwane tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, Klienta co czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenie przeglądarki internetowej;
 5. Stałe pliki - te są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, Klienta.
 6. Pliki Cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Sklep wykorzystuje pliki Cookies do następujących celów:
 7. umożliwienia logowania i utrzymywania sesji Użytkownika, Klienta na każdej kolejnej stronie serwisu;
 8. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, Klienta przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 9. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika, Klienta;
 10. Użytkownik, Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików Cookies, w szczególności całkowicie je zablokować lub skasować. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 11. Sprzedawca informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika, Klienta mogą uniemożliwić poprawne działanie strony internetowej Sklepu.
 12. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają regulacjom Polityki Prywatności tych podmiotów.

§5

Zmiana Polityki Prywatności

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności Sklepu na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa
  w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu Internetowego. O wszelkich zmianach Sprzedawca będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Sklepu wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
 4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep, strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl